Asbest verwijderen

foto asbest verpakt in container
Hoe zelf asbestafval naar het recyclagepark brengen
foto asbest in container
Asbestafval aan huis laten ophalen zal mogelijk zijn vanaf 1/1/2022 - meer info volgt later
foto folder asbestverwijderen

Meer info over de gevaren van asbest en wat je moet doen:

Info over asbest / OVAM

Info over asbest / Vlaanderen