Basispakket en keuzepakket

De afvalintercommunale Intradura biedt aan haar leden een basispakket en een keuzepakket aan. Alle gemeenten/steden die zich aansluiten bij Intradura tekenen in voor het basispakket en kunnen zich aanvullend intekenen voor diensten uit het keuzepakket.

Basispakket:
 •  Afvalpreventie & duurzaamheid
 • Huis-aan-huis ophaling restafval
 • Huis-aan-huis ophaling Fost Plus fracties
 • Verwerking restafval
 • Verwerking grofvuil
 • Verwerking Fost Plus fracties
 • Samenaankoop

 

 

 

Keuzepakket:
 • Huis-aan-huis ophaling GFT
 • Verwerking GFT
 • Inzameling en verwerking KGA
 • Inzameling via het Regionaal Overslag Station van diverse afvalfracties
 • Plaatsing en leegmaken van afvalstraatjes
 • Transport en verwerking van fracties recyclagepark
 • Verwerking van asbest
 • Inzameling grofvuil op afroep
 • Verwerking van Slib
 • Riool en kolkenruiming

 •