Buxusmot

Momenteel kampt meer dan de helft van de Vlaamse buxuseigenaars met schade veroorzaakt door de rupsen van de buxusmot. Mits een intensieve opvolging in combinatie met een correct toegepaste beheersing is de buxusmot onder controle te houden. Lees hier wat je kan doen met buxusresten en hoe je best met dit afval omgaat. 

Wat met buxusafval? 

Soms is de schade te ver gevorderd en dient de aangetaste struik te worden afgevoerd. Deze buxusresten vormen een belangrijke bron van nieuwe infectie van de buxusmot aangezien de eitjes, rupsen en poppen er nog een tijdje op kunnen overleven en de buxusmot zelf ettelijke kilometers vliegend kan afleggen. Daarom is het van groot belang dat het buxusafval wordt verwerkt in een professionele composteringsinstallatie. De hoge temperaturen die tijdens het composteringsproces ontstaan, bieden garantie voor het afdoden van de verschillende stadia van de buxusmot.  Volgende acties kan je ondernemen met je buxusafval:

1. Breng je buxusafval in een dichte zak naar het recyclagepark. Kleine hoeveelheden kunnen bij gras en blad (haagscheersel) aangeleverd worden. Grote stukken en grote hoeveelheden dienen bij snoeihout aangeleverd te worden. Zowel gras en blad als het verhakseld snoeihout worden naar een professionele composteringsinstallatie gebracht. Laat het buxusmateriaal best geen weken liggen in je tuin en vervoer het bij voorkeur afgedekt naar het recyclagepark. Dit om onderweg verspreiding te vermijden. Het is echter belangrijk dat het afdekmateriaal niet bij het groenafval terecht komt. Anders wordt het composteringsproces bemoeilijkt en komt de kwaliteit van de compost in het gedrang. 

2. Kleinere hoeveelheden buxusmateriaal kan je in een GFT -zak meegeven bij de ophaling. 

3. Thuiscomposteren van buxusmateriaal in een compostbak of vat is AF TE RADEN: de afdoding en verspreiding kan hier niet worden gegarandeerd. 

Meer info is te vinden op http://www.sosbuxusmot.be/.

  

Buxusrups
Buxusrups