Educatief materiaal secundair onderwijs

Afval

SorteerGame Intradura
Sorteergame NL - Sorteer jij beter dan ik?

Sinds 1 januari werden de sorteerregels van PMD uitgebreid, vanaf nu mag er veel meer in de blauwe zak. Deze sorteerregels gelden ook voor scholen.
Test de kennis van de leerlingen met onze SorteerGarme. Tijdens het spel zie je wat je goed en fout hebt gedaan met nadien een uitleg waarom het wel of geen PMD is.
Meer info: Sorteergame | Intradura

Beter recycleren

Beter recylcerenDoor goed te sorteren en te recycleren, werken jullie mee aan een betere toekomst. Maar kennen de leerlingen ook de weg die hun gesorteerd verpakkingsafval inslaat? Die eindigt niet in China en noch in de oceaan. Maak gebruik van het Fost Plus filmpje om de leerlingen vertrouwd te maken met de wereld van beter recycleren.
Meer info: Beter recycleren | Fost Plus

Uitleenbaar educatief materiaal
recyclagekoffer

De recyclagekoffer van Fost Plus maakt niet alleen het recyclageproces van glas, papier&karton en PMD duidelijk, maar ook het nut van het juist sorteren. De koffer bevat voor elke soort verpakkingsafval voorbeelden van afval, halffabricaten (tussenproducten in het recyclageproces) en recyclageproducten (voorbeelden van afgewerkte producten van gerecycleerd materiaal). Onlenen kan via mail: afvalpreventie@intradura.be

Voedselverlies: 'The muffinman'
foto van educatief project: de muffin man

De Muffin man: lesbundel + documentaire (video) 

Deze film levert een bijdrage in het debat rond een steeds belangrijker maatschappelijk thema: hoe verantwoord omgaan met een kostbaar goed dat voedsel is? Bij deze film hoort een uitgebreide lesbundel met heel wat info rond het thema voedselverlies en een uitgewerkt educatief programma waar je meteen mee aan de slag kan in de les.

Praktisch: Dit lessenpakket kan je aanvragen bij Intradura via het mailadres: afvalpreventie@intradura.be

Het loopt gesmeerd als je olie recycleert!

Bepaalde sectoren hebben gebruikte smeerolie afkomstig van voertuigen of machines als afvalproduct. Deze gebruikte olie noemen we ook ‘afvalolie’. Gelukkig is ook deze afvalolie  perfect recycleerbaar via Valorlub! Leid je leerlingen op tot de werknemers van morgen! Het loopt gesmeerd als je olie recycleert! is een kant-en-klaar educatief pakket voor in de klas (met zelfs een extra luik bedoeld voor de stageplaats).
Meer info: Olie recycleren |GoodPlanet Belgium

Onze school houdt het proper
Afbeeldingsresultaat voor mooimakers scholen

Mooimakers organiseert campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Maak je leerlingen bewust van zwerfvuil. Organiseer een leuke opruimactie of download een lespakket op maat.
Meer info: Programma | Mooimakers

Kringlooptuinieren

MOS: duurzame scholen
Afbeeldingsresultaat voor mos duurzame scholen

MOS staat voor milieuzorg op school en is een project van de Vlaamse overheid. MOS helpt  je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. Je kan gratis begeleiding op maat krijgen rond milieu-thema's.
Meer info: Duurzame scholen | MOS

Composteren met jongeren
tekening composterende worm

Composteren is belangrijk om het afvalprobleem onder controle te houden. Het lessenpakket 'Compost, van afval tot grondstof' en bijhorende DVD, bieden lesinhoud voor wetenschappelijke vakken zoals fysica, biologie, chemie en natuurwetenschappen. Dit lessenpakket kan je aanvragen via: afvalpreventie@intradura.be

Les of workshop over kringlooptuinieren

Les of workshop in je school laten doorgaan over composteren, voedselverlies of andere kringlooptuiniertechnieken: Lesaanvraag | Vlaco

Praktisch: bekijk het aanbod op bovenstaande link maar vraag het enkel aan via Intradura! Via Intradura is dit aanbod gratis. Rechtstreeks bij Vlaco iets aanvragen = betalen

Verkeersveiligheid

Veiligheid op school
dode-hoek-6093-8-575x382x0.5x0.5.jpg?1599652416

Onze ophalers worden elke dag geconfronteerd met leerlingen die links en rechts om hen heen fietsen. Dit levert soms gevaarlijke situaties op, daarom willen we onze maatschappelijke rol breder vervullen en verkeersveiligheid aankaarten. 

De VSV heeft voor het secundair onderwijs een gratis digitaal platform gelanceerd om op school te werken rond verkeersveiligheid. Op Verkeer in de Klas vind je kant-en-klaar materiaal om te sensibiliseren of te werken rond een bepaald thema. Verder publiceert de VSV 5 keer per jaar een lesfiche rond verkeersthema.