Frituurvetten en -olie recycleren

Hoe verloopt de recyclage van frituurolie? 

In onderstaande video wordt uigebreid uitgelegd op welke manier frituurolie wordt gerecycleerd. 

 

Waarvoor wordt gebruikte frituurolie gebruikt?

Gebruikte frituurvetten en –oliën worden op 3 manieren ingezet:

  1. Productie van biodiesel: door opzuivering en chemische omzetting wordt een brandstof gemaakt die rechtstreeks in een dieselwagen getankt kan worden.
  2. Energetische valorisatie: door de gebruikte vetten en oliën te verbranden in aangepaste motoren wordt warmte en elektriciteit opgewekt.
  3. Oleochemie: de gezuiverde vetten en oliën kunnen gebruikt worden voor omzetting in industriële producten zoals detergenten en smeermiddelen, maar ook in kaarsen.

Aangezien de brandstofprijzen momenteel op een hoog niveau staan, is de vraag naar gebruikte frituurvetten en –oliën voor de productie van biodiesel ook sterk gestegen tijdens de voorbije jaren. 

Waarom is de recyclage van frituurolie belangrijk?

Allereerst omdat ze het milieu kunnen vervuilen. Als je ze weggiet via de riolering, kunnen gebruikte frituurvetten en –oliën de afvoer verstoppen, het oppervlakte- en grondwater vervuilen, of problemen veroorzaken in de waterzuivering. Dit geldt ook voor vetten en oliën die in de vuilniszak weggegooid worden. De zakken zijn namelijk niet geschikt voor de inzameling van deze afvalstroom, wat de openbare netheid in het gedrang kan brengen. Daarnaast zijn gebruikte frituurvetten en -oliën geschikt als grondstof. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig. Dit is zowel ecologisch als economisch voordelig.