Ladder van Lansink

Waar in het verleden het accent lag op de verwerking van afval, gaat vandaag de aandacht naar afvalvoorkoming. Het principe van ‘de Ladder van Lansink’ geeft de manier weer waarop we het afval moeten behandelen, startend bij de meest milieuvriendelijke en eindigend bij de meest milieubelastende manier.

 

VOORKOMEN

Helemaal bovenaan de ladder staat ‘voorkomen van afval’. De beste manier om met afval om te gaan, is afval vermijden. Dit is goedkoop en milieuvriendelijk en is het enige middel om de afvalberg werkelijk te verkleinen. Er zijn tal van mogelijkheden om afval te vermijden, je moet goed uitkijken en slim kopen. Het gaat er om alternatieven te vinden voor producten die afval met zich meebrengen. Maar het meest voor de hand liggende voorbeeld van afval voorkomen is thuiscomposteren: door keuken- en tuinafval te composteren verminder je het restafval met vele kilo’s per jaar.

 

HERGEBRUIK

Indien afval toch onvermijdelijk is, wordt het best zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. De mooiste voorbeelden zijn de artikelen in een kringloopwinkel, tweedehandswebshops, weggeefinitiatieven, retourflessen, navulbare verpakkingen, ... Ook iets laten herstellen in plaats van het weg te gooien is een mogelijkheid, kijk maar naar de vele repaircafé's die worden georganiseerd.

 

RECYCLEREN

Indien ze niet kunnen worden hergebruikt, moet worden nagegaan of afvalstoffen kunnen worden gerecycleerd, bewerkt of verwerkt tot nieuwe producten. Bij recyclage gaat men dus het afval bewerken en verwerken tot nieuwe producten, de grondstof hergebruiken. Daarom moeten deze grondstoffen gescheiden worden ingezameld. Enkele voorbeelden: oud papier wordt nieuw papier, metalen blikjes worden een nieuwe fiets, plastic flessen worden een nieuwe fleece, ...

 

VERBRANDEN MET ENERGIERECUPERATIE

Voor een restfractie van het huishoudelijke afval die niet in aanmerking komt voor bovenstaande oplossingen, is verbranding met energierecuperatie de oplossing. Met de warmte die vrijkomt tijdens het verbrandingsproces wordt elektriciteit aangemaakt. Zo kent het restafval nog een nuttige toepassing. De restfractie uit onze regio wordt verwerkt in de afvalverbrandingsoven van Indaver in Doel.

 

VERBRANDEN ZONDER ENERGIERECUPERATIE EN STORTEN

Helemaal onderaan de ladder staan het verbranden zonder energierecuperatie en het storten van afval, de meest vervuilende oplossingen. Deze manieren van afvalverwerking zijn dan ook te mijden en worden slechts toegepast indien voorgaande systemen niet mogelijk zijn. Storten van afval mag slechts uitzonderlijk, onder strikte voorwaarden en streng toezicht.