Sorteren in Drogenbos

Herbruikbaar

Alles wat nog bruikbaar is voor anderen, kan je naar een inzamelpunt in de buurt brengen (De Kringwinkel, Repair Café, lokale organisaties,...) of verkopen.