Sorteren in Halle

Herbruikbaar

Alles wat nog bruikbaar is voor anderen kan je naar een inzamelpunt in de buurt brengen (De Kringwinkel, Repair Café, lokale organisaties,...) of verkopen.

Niet recycleerbaar afval
Houtachtige materialen