Sorteren in Linkebeek

Herbruikbaar

Alles wat nog bruikbaar is voor anderen kan je naar een inzamelpunt in de buurt brengen (De Kringwinkel, Repair Café, lokale organisaties,...) of verkopen.

Verpakking