Verbranden en storten

Als je afval niet kan vermijden, voorwerpen hergebruiken en/of laten recycleren dan is het genoodzaakt om het afval te verbranden of te storten. Het verbranden en/of storten is niet voordelig omwille van verschillende redenen.  Bij het verbranden/ storten is er een groot verlies aan grondstoffen, kent een hoge kostprijs en is zeer vervuilend voor onze omgeving (lucht, water en bodem). Goed sorteren is dus belangrijk!

Verbrandingsoven

Zoals te zien op de foto wordt tijdens de verbranding energie gerecupereerd. Daarnaast worden uit de verbrandingsassen sommige fracties gezuiverd waaronder metalen. Meer informatie over het verbrandingsproces van restafval en grofvuil, kan je vinden op de website van Indaver

 

tekening van een verbrandingsoven

Stortplaats

Een stortplaats is, in tegenstelling tot wat somige denken, een ingenieus systeem waarbij de contaminatie naar bodem en water volledig vermeden wordt. 

Wist-je-dat? Sommige oude stortplaatsen worden opnieuw geopend om nuttige grondstoffen opnieuw te recuperen. Wat vroeger als afval werd beschouwd, is nu een waardevolle grondstof.


tekening van een stortplaats